Какво е FEMOFLOR®2019-03-18T06:37:18+00:00

Какво е Femoflor®

Фемофлор е съвременен Real-Time PCR-базиран тест, позволяващ комплексен анализ и
оценка на вагиналната микрофлора, диагностика на дисбиозни състояния и откриване
на полово-предавани инфекции.

За първи път само с едно изследване е възможно да бъде установена микробната композиция и взаимоотношенията между микроорганизмите в женския урогенитален тракт.

Каква информация ни дава Femoflor ®?

 • Количествено определяне на общия брой микроорганизми в женския урогенитален тракт и броя лактобацили
 • Сравняване на количеството лактобацили с общия брой микроорганизми за оценка на състоянието и нивата на нормалната микрофлора
 • Количествено определяне на аеробни и анаеробни условно-патогенни микроорганизми, микоплазми и гъбички от рода Candida с етиологично значение в развитието на дисбиозни състояния
 • Сравняване на количеството опортюнистична микрофлора с количеството лактобацили за определяне степентта на дисбиоза – (нормално състояние на микрофлората, умерена дисбиоза и остра дисбиоза)
 • Определяне на характера на вагиналната дисбиоза – аеробна, анаеробна или смесена вагинална дисбиоза
 • Откриване на полово –предавани инфекции – най-често срещаните причинители, отговорни за възникване на усложнения по време на бременност, аборт или заболявания на новороденото

Защо количеството има значение?

Аеробните и анаеробни условно-патогенни микроорганизми присъстват в определени концентрации като компонент на естествената микрофлора в женския урогенитален тракт. За разлика от полово-предаваните инфекции, където е достатъчно да бъде доказано присъствието на причинителя, мултифакторния характер на вагиналната дисбиоза изисква по-комплексен диагностичен подход , свързан с определяне на количеството опортюнистични микроорганизми и тяхното съотношение спрямо броя на лактобацилите.

Предимства на метода

Традиционните широко-използвани диагностични методи се базират на симптоматиката на пациента, които в случаите на вагинална дисбиоза, често отсъстват или наподобяват симптомите при други инфекции. Част от тези методи са свързани със субективност при отчитането на резултатите, невъзможност да бъдат култивирани голяма част от анаеробните микроорганизми с ясна етиология в развитието на дисбиозни състояния. Това често е причина за неправилно диагностициране и назначаване на неподходящ метод на лечение, увеличаване на рецидивиращите случаи и произхождащите от това усложнения.

 • Индивидуален подход в терапията – ограничаване неправилната употреба на антибиотични средства и свързаните с тях странични ефекти и усложнения
 • Количествена оценка и съпоставяне на отделните групи микроорганизми
 • Проследяване ефективността на терапията и възстановяването на нормалните нива на микрофлората
 • Оценка на качеството и количеството на пробовзетия материал с цел предотвратяване грешките при анализа и получаването на фалшиво-отрицателни резултати

Кога е препоръчително да се прилага Фемофлор ®?

 • Установяване на причините за инфертилитет
 • При планиране на бременност и преди процедура за ин-витро оплождане
 • Преди инвазивна гинегологична манипулация с повишен риск от инфекциозни усложнения
 • В случаи на повтарящи се спонтанни аборти
 • При хронични и често рецидивиращи вагинални инфекции
 • Несъотетствие между клиничните симптоми и лабораторни резултати
 • Профилактика и анализ на състоянието на микрофлората при здрави жени

Видове диагностични панели

Диагностични панели

table femoflor diagnostic panels
Свалете PDF

Femoflor ® 16

Комплексна количествена оценка на вагиналната микрофлора и диагностика на дисбиозни състояния

table femoflor 16
Свалете PDF

Femoflor ® Screen

Количествена оценка на вагиналната микрофлора и детекция на полово-предавани инфекции

table femoflor screen
Свалете PDF